Odstúpenie od zmluvy

 

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

1. Právo odstúpiť od zmluvy

1.1 Predávajúci poskytuje predĺženú lehotu na vrátenie tovaru bez udania dôvodu nad rámec zákonnej lehoty, a to v dĺžke 90 dní od prevzatia tovaru.

1.2 Na tovar vrátený nad rámec zákonnej lehoty (14 dní) si predávajúci vyhradzuje podmienku, že tento tovar nesmie byť použitý, s uplynulou expiráciou, čiastočne alebo úplne spotrebovaný alebo poškodený nad rámec bežnej kontroly tovaru po jeho prevzatí.

1.3 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musíte informovať spoločnosť RUSSO Europe s.r.o., s poštovou adresou: Ambroseho 2478/9, Bratislava, 851 02 formou jednostranného právneho rokovania. Formulár na odstúpenie od zmluvy vložte priamo do zásielky, ktorú budete odosielať na adresu predávajúceho.

1.4 Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

1.5 Zakúpené poukazy nie je možné vymeniť späť za finančnú čiastku. Prípadný rozdiel v cene vybraného tovaru a hodnote poukážky nie je vratný.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1 Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby vrátane expedičných nákladov, ktoré sme od vás dostali. Pre vrátenie platieb použijeme bankový účet, ktorý nám oznámite. Platbu vrátime až po prijatí vráteného tovaru.

2.2 Vrátenie výrobku podnikateľovi vykonáva spotrebiteľ na svoje vlastné náklady.

Voľné polia vo formulári obsahujú interaktívne okná, do ktorých môžete písať. Stačí formulár otvoriť, vyplniť a vytlačiť:

 

Slovensko

Formulár pre odstúpenie od kupnej zmluvy
Odstúpenie od kupnej zmluvy v PDF

 

 Česká republika

Odstoupení od kupní smlouvy ČR
Odstoupení od kupní smlouvy ČR v PDF