Pozlátené

Ide o povrchovú úpravu, kedy je na šperk nanesená vrstva zlata.